Psykiater psykiatri speciallæge speciallægeundersøgelse Gentofte depression angst stress belastningsreaktion

 

v/ Jens Drachmann Bukh, speciallæge i psykiatri, ph.d.

Overlæge ved Psykoterapeutisk Klinik og leder af Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, Region Hovedstadens Psykiatri

Seniorforsker ved Copenhagen Affective Disorder Research Center, Psykiatrisk Center København

Speciallægekonsulent for Styrelsen for Patientsikkerhed, Ankenævnet for Patienterstatningen 

Sagkyndig i civile retssager (lægelig syns- og skønsmand) udpeget af Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab

Leder af Dansk Psykiatrisk Selskabs introduktionsuddannelse i psykiatri for yngre læger

OPGAVER

BUKH psykiatrisk privatklinik tilbyder udredning og rådgivning om psykiske lidelser indenfor en række områder: 

  • stress / reaktioner på psykiske belastning
  • depression
  • bipolar sindslidelse (manio-depressiv lidelse)
  • angst (fobier og panikangst)
  • obsessiv-kompulsive tilstande (OCD)
 

 

MÅLGRUPPE

Tilbuddet retter sig både mod privatpersoner, forsikringsselskaber, kommuner og andre offentlige institutioner.

Klinikken modtager patienter til speciallægeundersøgelser, second opinion og korte udredningsforløb.

Desuden tilbydes undervisning og rådgivning om psykiske lidelser til institutioner og virksomheder.